Efter vårat kvällssession i alingsås industriområde kläckte Bambi ur sig:

“Är det där Göta kanal?”
och pekade på en liten å som slingrade sig genom Alingsås centrum.
Sarah T skrattade minst en timme.